Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Volgens de Nederlandse zorgverzekeringswet mag er geen onderscheid gemaakt worden als er medische hulp in Nederland of in het buitenland verleend wordt. Met een verwijzing van uw huisarts of specialist mag iedereen volgens de zorgverzekeringswet voor elke behandeling overal in de EU geholpen worden, dus ook in Tsjechië. Op basis van de EU-richtlijn 2011/24/EU, geldt dat in principe elke behandeling die in Nederland vergoedt wordt door uw zorgverzekeraar, ook vergoedt wordt als u de behandeling elders in de EU ondergaat.
Het bedrag voor deze behandeling mag in principe niet hoger zijn dan wanneer u in Nederland behandeld zou worden. Zorgverzekeraars vergoeden niet meer dan wanneer u in Nederland behandeld zou worden maar in bepaalde gevallen worden de extra kosten ook vergoed.
Om zeker te weten wat uw zorgverzekeraar vergoed en om de verzekeringstechnische punten te achterhalen kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Vraag naar de polisvoorwaarde, hierin staat onder welke voorwaarden een behandeling vergoedt wordt.
Om voor een medische behandeling in het buitenland in aanmerking te komen, zal uw zorgverzekeraar u waarschijnlijk vragen om het S2 formulier (voorheen E112 formulier) in te vullen. Het S2 formulier is een aanvraagformulier voor een medische behandeling in het buitenland. Na dat u het formulier ingevuld heeft en deze bij uw zorgverzekeraar heeft in geleverd zal deze bepalen of de behandeling vergoedt wordt of niet.