IVF begrippenlijst

 

Hier hebben we een algemene IVF begrippenlijst opgesteld van de meest voorkomen de IVF begrippen.
Indien u zich pas verdiept in deze materie zal deze begrippenlijst een houvast kunnen bieden binnen de wereld van IVF.
We hopen dat onze IVF begrippenlijst voldoende begrippen bevat, indien we iets missen kunt u altijd een email naar ons richten en zullen we deze begrippenlijst aanvullen.

IVF of In Vitro Fertilisatie
IVF of In Vitro Fertilisatie betekent ‘in glas’ en ‘fertilisatie’ betekent ‘bevruchting’
In Vitro Fertilisatie is dus een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting buiten het lichaam tot stand komt.

Geassisteerde uitkomen / AH – Assisted hatching
Assisted hatching of geassisteerd uitkomen van het menselijk embryo.
In eerste instantie is de ontwikkeling van het menselijk embryo bedekt met een dunne laagje. Na enige tijd wordt de schil rond het embryo verzwakt en opgelost waarna het zich kan innestelen. Maar bij sommige vrouwen werkt dit niet goed en het is ook mogelijk omdat de schil te hard is waardoor deze niet oplost. Bij assisted hatching helpt men de reis van het embryo te versoepelen door met een laser een gaatje in de schil te maken dit gebeurt in een laboratorium. Dit komt vaker voor bij patiënten met een hogere leeftijd.

Cryoconservation: het invriezen en opslaan van sperma, eicel en embryo’s voor 3 jaar.

Eigen cyclus IVF of Native (natural) IVF cycle: IVF Native Cycle is de natuurlijke IVF-cyclus
Tijdens de natuurlijk IVF-cyclus wordt er geen gebruikt gemaakt van hormonale stimulatie van de eierstokken, maar men gebruikt de natuurlijke menstruele cyclus. Via de schede worden de eicellen aangeprikt en leeggezogen (de Punctie), daarna probeert men ze in het laboratorium te bevruchten met behulp van de ICSI of PICSI methode.
Deze methode heeft een lagere slagingspercentage, omdat er slechts één enkel eicel bevrucht kan worden. Maar de kans op complicaties en het percentage tweelingzwangerschappen ligt een stuk lager. Verder blijkt dat de baby’s gemiddeld 270 gram zwaarder zijn dan kinderen die na een hormoonbehandeling ter wereld komen.

Embryodonatie : Andermans embryo

ET – Embryo transfer
ET – Embryo transfer : het Overbrengingen van de embryo’s in de baarmoeder. Dit gebeurt meestal op de 2e t/m de 5e dag na het ophalen van de eicel.
De beslissing op welke dag van de cultivatie de embryo het beste overgebracht kan worden is afhankelijk van de ontwikkelingsstadia van de individuele embryo.

Fertiliteitspreservatie : is het Invriezen van zaadcellen, eicellen en embryo’s

ICSI : Intracytoplasmic sperm injection / Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie

Inseminatie/insemination:  Bevruchting

IVM : In vitro maturatie: onrijpe eicellen uit de eierstokken halen en in ±30 uur in het lab tot rijping brengen voordat zij worden bevrucht door middel van IVF of ICSI.

KET : Kryo Embryo Transfer
De overgebleven embryo’s kunnen door een special techniek langzaam worden ingevroren men noemt het ook wel vitrification. In een later stadium kan deze weer ontdooit en gebruikt worden in een andere cyclus genaamd Kryo Embryo Transfer (KET)
Kryo Embryo Transfer (KET) ingevroren overgebleven embryo’s ontdooien en gebruiken in een andere cyclus.

MESA/TESE : Er zijn 2 mogelijkheden om het zaad op chirurgische wijze te verkrijgen te weten MESA en TESE methode. MESA betekent Microscopische Epididymale Sperma Aspiratie. De zaadcellen worden dan uit de bijbal gehaald. TESE betekent Testiculaire Sperma Extractie. (Micro Epididymal Sperm Aspiration and Testicular Sperm Extraction).

PGD : Preimplantation Genetic Diagnosis / pré-implantatie genetische diagnostiek. De diagnose vindt plaats drie dagen na de bevruchting van de eicel, wanneer het embryo nog maar uit ongeveer acht cellen bestaat.

PICSI : is een verbeterde ICSI techniek

Spermiogram : (test) onderzoek naar de oorzaken van onvruchtbaarheid bij de man. Het vaststellen v/d kwaliteit van de spermacellen.

Vitrification
Vitrification : Embryo’s van de reeds bevruchte eicellen kunnen bij een lage temperatuur voor later gebruik worden opgeslagen?
Invriezen van eicellen en embryo’s (vitrificatie)