De mogelijkheden voor een armlift, dijbeenlift of een billift

Doordat u ouder wordt, een zwangerschap of door gewichtsverlies neemt de elasticiteit van de huid af, hierdoor ontstaat huidoverschot.
Een lichaamscontour correctie zoals een armlift, dijbeenlift en billift zou hier een oplossing kunnen zijn. Hierbij wordt niet alleen het overtollige huid, maar ook het overtollige onderhuidse weefsel verwijderd.
Een arm lift, dijbeenlift en billift is geen methode om overgewicht kwijt te raken, u moet uw streef gewicht al bereikt hebben voordat u deze behandeling onder gaat.

Armlift Cosmetic-Services

Armlift

Waar moet u rekening mee houden voor de operatie

Met het gebruik van verschillende soorten medicijnen zoals bijvoorbeeld bloedverdunnende medicijnen (aspirine, sinaspril, ascal, sintrom, asprobruis, enz.) moeten ongeveer 10 dagen voor de operatie gestopt worden. Geef aan de arts door welke medicijnen u gebruikt.
Het is ook aan te raden om minimaal 5 weken voor de operatie te stoppen met roken, want roken (nicotine) vernauwd de bloedvaten, dit vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
Om deze operatie te ondergaan hoort u gezond te zijn.
Laat u ook goed informeren door uw arts.

De operatie v/e armlift

Over het algemeen vindt de ingreep onder algehele narcose plaats
Bij de operatie van een armlift wordt een incisie gemaakt in de lengterichting aan de binnenkant van de arm bij de oksel tot boven de elleboog. De lengte van de incisie is afhankelijk van de hoeveelheid huidoverschot dat verwijderd moet worden.
De incisie wordt zo gemaakt dat de littekens later zo onopvallend mogelijk zal zijn.
Aan de binnenkant van de bovenarm wordt de overtollige huid en indien noodzakelijk onderhuidse weefsel verwijderd.
Bij een zwaardere operatie als er veel overtollige huid en vetweefsel verwijderd wordt zal de chirurg aan het eind van de ingreep drains plaatsen voor een goede afvoer van wond vocht. Deze worden na één of twee dagen verwijderd.
De operatie duurt ongeveer 2 uur.

De mogelijkheden voor een armlift, beenlift of een billift

De operatie v/e dijbeenlift

Dijbeenlift Cosmetic-Services

Dijbeenlift voor en na de behandeling

Dijbeenlift Techniek met lineaire litteken Cosmetic-Services

Dijbeenlift Techniek met lineaire litteken

Dijbeenlift Horizontale incisie Cosmetic-Services

Dijbeenlift Horizontale incisie

Normaal gesproken vindt de ingreep onder algehele narcose plaats. (verdoving via een ruggenprik is ook mogelijk maar komt minder vaak voor).
Bij de operatie van een dijbeenlift wordt een horizontale incisie gemaakt bij de liesplooi aan de binnenkant van het dijbeen. Het kan ook noodzakelijk zijn dat er ook een incisie gemaakt moet worden in de lengterichting van het dijbeen (T- vormige incisie).
De lengte van de incisie is afhankelijk van de hoeveelheid huidoverschot en onderhuidse weefsel dat verwijderd moet worden maar eindigt boven de knie.
De incisie wordt zo gemaakt dat de littekens later zo onopvallend mogelijk zal zijn.
Aan het eind van de ingreep zal de chirurg drains plaatsen voor de goede afvoer van wondvocht. Deze worden na één of twee dagen verwijderd.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt een speciale flexibele kledingstuk of een elastisch drukverband aangebracht. Dit drukverband is noodzakelijk voor een goede genezing van de wond.
Het is daarom noodzakelijk om dit kledingstuk 4 tot 6 weken na de operatie dag en nacht te dragen. Na de ingreep wordt het afgeraden om zelf auto te rijden.

Mogelijke risico’s

Aan alle medische ingrepen zijn risico’s verbonden. Er kunnen altijd complicaties optreden maar over het algemeen komt dit niet vaak voor. Voorbeelden van complicaties zijn o.a. een allergische reactie op de verdoving, een infectie, nabloeding, vochtophoping, en een langzame wond genezing.
Als u rookt zal dit de kans op complicaties vergroten.

Samenvatting:

Duur van de operatie: ± 2 uur
Verdoving: Narcose
Armlift verblijf in de kliniek: 1 dag
Dijbeenlift verblijf in de kliniek: ± 2 verschillend per kliniek
Aanbevolen verblijf in Praag: Minimaal 5 dagen na de operatie
Verwijderen van hechtingen: ± 10 tot 12 dagen na de operatie of absorbeerbare hechtingen.
Eindeffect: 2-3 maanden
Bovenstaande kan per kliniek verschillen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over deze behandeling vul dan onze contact formulier in.

De informatie op Cosmetic-Services.nl is informatief en zal nooit het advies en/of de behandelingen van een gespecialiseerde arts vervangen. Omdat iedereen andere wensen heeft kunnen de prijzen en adviezen ook verschillen. Laat u daarom goed informeren.